استانداردحساب‌ها

آزمایش رایگان

پروژه ها

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

$200

حداقل

استاندارد

حساب

اسپرد: 0.8 پیپ

بازگشت سوآپ: X

CFD کمیسیون: $10

لوریج: تا 1:100

استاپ آوت: %20


بونوس: X

BRIDGE/API/WL: X

ابزارهای مازاد ریسک: X

فرم ثبت نام حساب حقیقی

  فرم درخواست افتتاح حساب حقیقی را پر کنید، کارت شناسایی خود را بارگذاری کنید و در عرض ۵ دقیقه حساب شما آماده است


  (JPG,PNG,PDF,DOC) بارگذاری مدرک شناسایی- ضروری

  لطفا یک عکس از خودتان با در دست داشتن مدرک شناسایی بگیرید- ضروری*

  من مطلع هستم که این فرم، نام و ایمیل من را برای برقراری ارتباط بایگانی می‌کند

  گفتگو با کارشناس
  تماس با ما
  عضو شوید
  دریافت بونوس
  fa_IRPersian